loader image

Dolar, Euro gibi Dövize Endeksli Sözleşmelerde Yasak

12.09.2018 tarihinde Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan 13.09.2018 tarihinde yayımlanarak yayımı tarihinde yürürlüğe giren 85 sayılı Karar ile 32 sayılı Karar’ın “Döviz” başlıklı 4 üncü maddesine (g) bendi ve Geçici Madde (8) eklenmiştir.

“g) Türkiye’de yerleşik kişilerin, Bakanlıkça belirlenen haller dışında, kendi aralarındaki menkul ve gayrimenkul alım satım, taşıt ve finansal kiralama dahil her türlü menkul ve gayrimenkul kiralama, leasing ile iş, hizmet ve eser sözleşmelerinde sözleşme bedeli ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülükleri döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılamaz.”

“Geçici Madde 8 – Bu kararın 4 üncü maddesinin (g) bendinin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren otuz gün içinde, söz konusu bentte belirtilen ve daha önce akdedilmiş yürürlükteki sözleşmelerdeki döviz cinsinden kararlaştırılmış bulunan bedeller, Bakanlıkça belirlenen haller dışında; Türk parası olarak taraflarca yeniden belirlenir.”