loader image

 

İşçilik Alacakları – Kıdem Tazminatı – İhbar Tazminatı – Yıllık İzin Ücreti – Fazla Mesai Ücreti – Ulusal ve Genel Bayram Tatil Ücreti – Hafta Tatili Ücreti – Asgari Geçim İndirimi Ücreti

İşçi hukuki ve ekonomik açıdan işverene karşı bağımlıdır. İş sözleşmelerini, karakteristik edimi emek olan diğer hizmet veya vekalet sözleşmelerinden ayıran unsur da bağımlılık unsurudur. 

Ekonomik bakımdan güçlü işverenler, bağımlılık unsurunun tezahürü olarak çoğunlukla hak edilen işçilik alacaklarını işçilere teslim etmemektedir. Bu hak kaybı, iş sözleşmesi yürürlükteyken sürdüğü gibi fesih sonrasında da devam etmektedir.

Yaşanan bu mağduriyetin diğer bir sebebi ise işçilerin kendi haklarına ilişkin yeterli bilince sahip olmamasıdır. Bu nedenle çalışmamızda ilk olarak ekonomik olarak korunmaya muhtaç işçilerin haklarını öğrenme noktasında farkındalık sağlanması amaçlanmıştır.

Aşağıdaki soru – cevap formu, ekonomik bakımdan korunmaya muhtaç işçilerin haklarını öğrenme noktasında farkındalık yaratmak için Olgun Hukuk Bürosu tarafından hazırlanmıştır.

Çalışma işçilik alacaklarından Kıdem Tazminatı – İhbar Tazminatı – Yıllık İzin Ücreti – Fazla Mesai Ücreti – Ulusal ve Genel Bayram Tatil Ücreti – Hafta Tatili Ücreti – Asgari Geçim İndirimi Ücreti kalemlerine ilişkindir.

Eğer prim esaslı çalışıyor iseniz lütfen son yıl içerisinde ortalama aylık priminizi yazınız. Bu soru dahil tutar içeren tüm soruları lütfen Türk Lirası üzerinden cevaplandırınız.
Asgari geçim indirimi (AGİ) devletin, bir işçinin kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için uyguladığı gelir vergisi indirimidir. Yapılan indirim tutarı işçinin medeni durumu ve çocuk sayısına göre hesaplanıp maaşına ilave olarak işçiye verilmelidir.
AGİ hesaplamasında kişinin medeni durumu dikkate alınır.
AGİ hesaplamasında 18 yaşından küçük çocukların sayısı dikkate alınır.
İş mevzuatına göre her 7 gün içerisinde aralıksız en az 24 saat dinlenme hakkınız bulunmaktadır. Bu dinlenme, uygulamada hafta tatili olarak kabul edilmektedir.
UBGT günlerinde çalışma yapılamaz aksi takdirde çalışma yapılan her tatil günü için ilave bir günlük mesai ücreti ödenmelidir. Güncel UBGT günleri şunlardır: Cumhuriyet Bayramı 1,5 gün; Zafer Bayramı 1,0 gün; Kurban Bayramı 4,5 gün; 15 Temmuz Demokrasi ve Direnme Hakkı Günü  1,0 gün; Ramazan Bayramı 4,5 gün; Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı 1,0 gün; Emek ve Dayanışma Günü 1,0 gün; Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 1,0 gün; Yılbaşı 1,0 gün
Hafta tatili ile ulusal ve genel bayram tatil günleri yıllık izinden sayılmaz. Örneğin 14 günlük yıllık izin kullandığınız süre içerisinde 4,5 gün kurban bayramı tatili ile 2 gün hafta tatili günü var ise kullanılan yıllık izin günü 7,5 gündür.