loader image

İşverenin El Kitabı 

İbraname Geçerlik Şartları | 2019

 İbraname Geçerlik Şartları - 2019
1İbraname yazılı olarak yapılmalıdır.
2Tarih içermeyen ibranameler geçersizdir.
3İbraname iş akdi sona erdikten en az 1 ay sonra imzalanmalıdır.
4İşçi ibranameyi imzalarken hataya düşmüş olmamalıdır
5İşçi ibranameyi imzalarken hile veya tehdite maruz kalmamalıdır.
6İbra konusu alacak kalemi şüpheye yer vermeyecek şekilde yazılmalıdır.
7Her bir alacak kalemi (kıdem, ihbar, vs.) ayrı ayrı yazılmalıdır.
8Her bir alacak kalemine karşılık gelen miktar açıkça yazılmalıdır.
9İşçi ibranameyi ihtiraz-i kayıt koymaksızın imzalamalıdır.
10İbranamede yazan alacağın tümü ödenmelidir.
11Ödeme banka aracılığıyla yapılmalıdır.