loader image

İşverenin El Kitabı 

İşçi Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler | 2019

 Özlük Dosyasında Bulunması Gereken Belgeler - 2019
1İşçiye Ait Kimlik Bilgileri
2İş Başvuru Formu
3İşçiye Ait Diploma, Ehliyet, Sertifika gibi Yeterlik Belgeleri
4İşe Giriş Bildirgesi
5Yazılı İş Sözleşmesi veya Çalışma Koşullarını İçeren Belge
6Yabancı Uyruklu İşçi için Yabancı Çalışma Belgesi
7İşçinin İmzasını Taşıyan Ücret Hesap Pusulası (her ay)
8Fazla Çalışma Onay Belgesi (her yıl)
9Ulusal Bayram ve Genel Tatillerde Çalışma Onay Belgesi (her yıl)
10Sağlık Raporu ve Periyodik Muayenelere İlişkin Raporlar
1118 Yaşından Küçük İşçiler için Ebeveyn Onayı
12Doğumdan Önce 3 Hafta Kalıncaya Kadar Çalışmalar için Doktor Raporu
13Yıllık Ücretli İzinleri Gösteren ve İşçinin İmzasını Taşıyan İzin Kayıt Belgesi
14İşten Ayrılan İşçiye Verilmesi Gereken Çalışma Belgesi
16İşten Ayrılma Bildirgesi
176331 Sayılı İSG Kanunu Uyarınca İşçiye Verilmesi Gerekli Eğitim ve Bilgilendirmelerin Yapıldığını Gösteren Belgeler
18İş Sağlığı ve Güvenliği ile İlgili Gerekli Araç ve Gereçlerin Verildiğine İlişkin İşçinin İmzasını Taşıyan Belgeler
19İşçiye Çalışma Süresince Yapılan Bildirimler, Savunma İstenmiş İse İstem Yazısı ile Verilen Savunmalar
20Fesih Halinde Kullanılmayan İzin Ücretlerinin Ödenmemesi
21İşçinin Terfisi ile İlgili Belgeler, İş Şartlarında Değişiklik Varsa Buna İlişkin Anlaşma/ Muvafakat Belgeleri
22Fazla Çalışma Karşılığında Serbest Zaman Kullanmak İsteyen İşçilerin İstekte Bulunduğuna İlişkin Dilekçeleri, Serbest Zaman Kullanım Çizelgeleri
23İşçinin Her Türlü İzin Talep Dilekçeleri
24İşçinin Geçici İş Göremezlik Durumuna İlişkin İstirahat Raporu Örneği
25İş Sözleşmesinin Feshine İlişkin Belgeler, Bildirimler
26Gece İşçilerinin Gece Gündüz Postalarını Değiştirmeme
27İş Sözleşmesi Sona Erdiğinde İşçiye Yapılan Ödemeleri Gösteren Belgeler, İbraname