loader image

İşverenin El Kitabı 

İş Kanunu Kapsamında İhlaller ve Cezalar | 2019

 Dayanak FiilDayanak MevzuatDayanak Ceza HükmüCeza UsulüCeza Miktarı (2019)
1Eşit davranma ilkesine uymamaİş Kanunu m. 5İş Kanunu m. 99/aHer işçi için167 TL
2Geçici iş ilişkisine aykırı davranmaİş Kanunu m. 7İş Kanunu m. 99/aHer işçi için167 TL
3Çalışma koşulları hakkında bilgi vermemeİş Kanunu m. 8İş Kanunu m. 99/bHer işçi için167 TL
4Çağrı üzerine çalışma ilişkisine aykırı davranmaİş Kanunu m. 14İş Kanunu m. 99/bHer işçi için167 TL
5İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi vermemeİş Kanunu m. 28İş Kanunu m. 99/cHer işçi için167 TL
6İşten ayrıldığı halde yanlış çalışma belgesi vermemeİş Kanunu m. 28İş Kanunu m. 99/cHer işçi için167 TL
7Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırılıkİş Kanunu m. 29İş Kanunu m. 100Her işçi için693 TL
8Engelli çalıştırma yükümlülüğüne aykırılıkİş Kanunu m. 30İş Kanunu m. 101Her işçi ve ay için2627 TL
9Eski hükümlü çalıştırma yükümlüğüne aykırılıkİş Kanunu m. 30İş Kanunu m. 101Her işçi ve ay için2627 TL
10Ücretin eksik veya hiç ödenmemesiİş Kanunu m. 32İş Kanunu m. 102/aHer işçi ve ay için191 TL
11Zorunluluğa rağmen ücretin bankaya yatırılmamasıİş Kanunu m. 39İş Kanunu m. 102/aHer işçi ve ay için191 TL
12Ücret hesap pusulası düzenlenmemesiİş Kanunu m. 37İş Kanunu m. 102/bHer işçi ve ay için693 TL
13Yasaya aykırı ücret kesme cezası verilmesiİş Kanunu m. 38İş Kanunu m. 102/bHer işçi için693 TL
14Yüzde usulünde temsilciye hesap pusulasının verilmemesiİş Kanunu m. 52İş Kanunu m. 102/bHer ay için693 TL
15Fazla çalışma ücretinin ödenmemesiİş Kanunu m. 41İş Kanunu m. 102/cHer işçi için337 TL
16Hak edilen serbest zamanın 6 ay içinde kullandırılmamasıİş Kanunu m. 41İş Kanunu m. 102/cHer işçi için337 TL
17Onay alınmadan fazla mesai yaptırılmasıİş Kanunu m. 41İş Kanunu m. 102/cHer işçi için337 TL
18Yıllık ücretli iznin yasaya aykırı olarak bölünmesiİş Kanunu m. 56İş Kanunu m. 103Her işçi için337 TL
19Yıllık izin ücretinin eksik veya yasaya aykırı ödenmesiİş Kanunu m. 57İş Kanunu m. 103Her işçi için337 TL
20Fesih halindekullanılmayan izin ücretlerinin ödenmemesiİş Kanunu m. 59İş Kanunu m. 103Her işçi için337 TL
21İzin yönetmeliğine aykırı davranmaİş Kanunu m. 60İş Kanunu m. 103Her işçi için337 TL
22Çalışma sürelerine ve yönetmeliğe aykırı davranmaİş Kanunu m. 63İş Kanunu m. 104Her işçi için1853 TL
23Telafi çalışmasına kurallarına aykırı davranmaİş Kanunu m. 64İş Kanunu m. 104Her işçi için1853 TL
24Ara dinlenme kurallarına aykırı davranmaİş Kanunu m. 68İş Kanunu m. 104Her işçi için1853 TL
25Geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmaİş Kanunu m. 69İş Kanunu m. 104Her işçi için1853 TL
26Gece işçilerinin gece gündüz postalarını değiştirmemeİş Kanunu m. 69İş Kanunu m. 104Her işçi için1853 TL
27Çalıştırma yaşı ve çoçuk çalıştırma kurallarına aykırı davranmaİş Kanunu m. 71İş Kanunu m. 104Her işçi için1853 TL
2818'inden kadın veya çocuğu yer veya su altında çalıştırmaİş Kanunu m. 74İş Kanunu m. 104Her işçi için1853 TL
29Çocuk ve genç işleri gece çalıştırmaİş Kanunu m. 73İş Kanunu m. 104Her işçi için1853 TL
30Doğum önce ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmaİş Kanunu m. 74İş Kanunu m. 104Her işçi için1853 TL
31İşçi özlük dosyaları düzenlememeİş Kanunu m. 75İş Kanunu m. 104Her işçi için1853 TL
32İş-Kur'dan izin almadan iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmaİş Kanunu m. 90İş Kanunu m. 106-21036 TL
33İş müfettişinin davetine gelmeme, ifade, bilgi, belge vermemeİş Kanunu m. 92İş Kanunu m. 106-16829 TL
34Teftiş sırasında işçilere telkinde bulunma, baskı yapmaİş Kanunu m. 92İş Kanunu m. 107-16829 TL
35İşçilerin; gerçeğe aykırı şikayette bulunmasıİş Kanunu m. 96/1İş Kanunu m. 107-16829 TL
36İş müfettişinin görevini yapmasını engellemeİş Kanunu m. 107/2İş Kanunu m. 107/2-16829 TL
37İşyerinin muvazaalı olarak bildirilmesiİş Kanunu m. 3İş Kanunu m. 98-21036 TL